Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.yesvisuals.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Yes!Visuals streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Yes!Visuals niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yes!Visuals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Yes!Visuals en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, foto’s, afbeeldingen en uitingen van Yes!Visuals zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit de publicaties en uitingen (afbeeldingen en foto’s) op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Yes!Visuals daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.